Studio

DGA – DILA GOKALP ARCHITECTURE & DESIGN CONSULTANCY; is an award wining design atelier that focuses on multi-scale design tasks varies within urbanism to furniture design, from an architectural point of view. The main design approach of the atelier is focused in the concept of “Scale & Identity & Meaning” tackling under the material to volumetric studies.
interior design //  architectural design //  urban design //  furniture design //

* Selected works can be viewed below. Please send email for extended version of DGA Portfolio: info@dilagokalp.com

DGA – DILA GOKALP ARCHITECTURE & DESIGN CONSULTANCY; yaratıcı etkileşimden beslenen bir tasarım atölyesi olarak farklı ölçeklerdeki tasarım problemlerini ele alma konusunda geniş bir perspektif sunmada uzmanlaşmıştır. Atölye, karşılaştığı tasarım problemlerine getirdiği mimari bakış açısıyla “Ölçek” kavramını esas alan, malzeme bilgisinden başlayarak kütlesel ilişkilere varan bir metodolojiyle sorgular. Tasarım atölyesi; farklı ölçeklerdeki tasarım problemlerine yeni bakış açısı ve özgün mekan deneyim kazandırma amacıyla yola çıkmıştır.

iç mekan tasarımı // mimari tasarım / kentsel tasarım // mobilya tasarımı //

* Portfolyomuzdan seçilmiş projeler aşağıda görülebilir, daha geniş versiyonu için: info@dilagokalp.com