logo

 

Günümüzde kent ve mimarlık; çok aktörlü, çok katmanlı ve farklı parametrelerin etkisinde sürekli değişen ve karmaşık ilişki ağlarına sahip bir yapıdadır. Bu nedenle günümüzde mimarlık ve tasarım kültürü çerçevesinde üretim yapmanın, ancak uygulama ve araştırmasının bütünleşik olarak ele alınarak yürütülebileceğine inanmaktayız.

Mimarlık ve tasarım alanlarında yeni açılımlar sağlamak için inovatif bir yaklaşım benimseyen DILA GOKALP ARCHITECTS ‘in fikir açıcı alt projelerinden diğeri ise Araştırma Laboratuarı. Yaratıcı bir düşünsel atölye olan DGA Lab, güncel “kent-mimarlık-tasarım-sanat” konuları ekseninde gelişen söylem ve uygulamaları araştırma / eğitim / akademik yayın yaparak tartışmaya açar.